پروژه ها

کلیه پروژه های اجرا شده و در دست اجرا

معرفی شرکت

معتبر و پیشرو در ارائه خدمات فنی و مهندسی…

مام بتن پایدار شرق معتبر و پیشرو در ارائه خدمات فنی و مهندسی در پروژه های عمرانی کشور در سال ۱۳۹۱ تاسیس گردیده است. این شرکت با بهره گیری از کادر کارشناسی متخصص در بخشهای مدیریتی و مهندسی، پروژه های مهمی را بویژه در صنعت راهسازی کشور اجرا و تکمیل نموده است و با استفاده از تجارب حاصل شده پروژه های مختلف و بکار گیری روشهای نوین اجرایی قادر شده است حوزه فعالیتهای خود را در زمینه پروژه های EPC توسعه دهد.

این شرکت در زمینه مدیریت کیفیت و نیز بهره گیری از توان فنی بالای کارشناسان خود تحولات مهمی را در کلیه ساختارهای داخلی خود اعم از طراحی و اجرا، کنترل و تضمین کیفیت، نظام یکپارچه مدیریت IMS در زمینه استقرار سیستم ایمنی و بهداشت شغلی و رعایت مسائل زیست محیطی در کلیه پروژه ها، بهره برداری از تجهیزات و ماشین آلات و تولید و مصرف مصالح ساختمانی و راهسازی ایجاد نموده است.

مدیریت شرکت با نگرش اصولی بر پایه مشارکت همگانی پرسنل متعهد می شود با سازماندهی و بازنگری فرایندها و فراهم نمودن منابع لازم جهت تحقق اهداف خط مشی مطابق با الزامات استاندارد مدیریت کیفیت، بستر لازم را جهت تداوم و پویائی این سیستم فراهم آورد .

مدیر شایسته ملی

عضو گروه متخصصین ایران

صادر کننده نمونه کشوری

دریافت نشان عالی تولید ملی